ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา

ปีการศึกษา 2555

[คัดลอกลิงก์]
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง  เพศ  ระดับการศึกษา  คุณวุฒิวิชาชีพครู
และอายุงานเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555


ตำแหน่ง
รวม
จำนวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ผู้ที่มีวุฒิวิชาชีพครูประสบการณ์สอน
ชาย
หญิง
ต่ำกว่า ป ตรี
ป.  ตรี.
ป. โท
ป. เอก
ผู้รับใบอนุญาต
1
1
-
-
-
-
1
-
ผู้จัดการ
1
-
1
-
-
1
-
-
-
ผู้อำนวยการ(ครูใหญ่)
1
1
-
-
1
-
-
1
-
รองผู้อำนวยการ
1
1
-
-
1
-
-
1
-
ครูประจำการ
15
7
8
2
13
5
-
ครูอัตราจ้าง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3
2
1
3
-
-
-
-
-
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
นักการ/ภารโรง
3
3
-
3
-
-
-
-
-
อื่น ๆ (ระบุ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม
25
15
10
8
15
1
1
7
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-7-22 18:00:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จำนวนบุคลากร อัตรากำลังของวิทยาลัย มีทั้งสิ้น 25 คนประกอบด้วย
(ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2555 )


  
ที่
  
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
1
นายศิริธัช       โรจนพฤกษ์
ผู้รับใบอนุญาต
ปริญญาเอก
เนติบัณฑิต
2
นางสาววีนัส    เอี่ยมสะอาด
ผู้จัดการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
3
นายวิชัย         สงวนเศรษฐกุล
ผู้อำนวยการ
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมศิลป์
4
นายอาณัติ       เหล่าโก้ก
รองผู้อำนวยการ
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
5
นายสำราญศักดิ์  บุญรวม
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
6
นายกมลชัย     นิรานนท์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
7
นายสมเกียรติ  วงษ์ขันธ์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
8
นายเพียรศักดิ์  เต่าทอง
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
9
นางณัฐวดี      จันทร์ทรง
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
10
นางสาวพรสวรรค์   บุญยงค์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
11
นางสาวระดาวรรณ  มงคลเกตุ
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
12
นายศิริพล       ขวัญศิริ
ครูผู้สอน
อนุปริญญา
เทคนิคยานยนต์
13
นายเมธี  สายแวว
ครูผู้สอน
อนุปริญญา
เทคนิคยานยนต์
14
นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
15
นางสาวสุกัญญา  สุระพัฒน์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
16
นายเสกสม     สายเนตร
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
17
นางสาวบัวไร   เหล็กกลาง
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
18
นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
19
นายอนุศักดิ์     แสงอุบล
เจ้าหน้าที่
อนุปริญญา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
นายพิทยา         ตันติธนาสาร
เจ้าหน้าที่
อนุปริญญา
บริหารธุรกิจ
21
นางสุจิตรา        นิรานนท์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
22
นางสาวราวดี     สิงห์ขัน
เจ้าหน้าที่
อนุปริญญา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23
นายบุญหลาย      เรือนเงิน
นักการ
มัธยมต้น

25
นายสมพงษ์         จันทร์เวียง
นักการ
มัธยมต้น

25
นายโสภา          คำแหง
นักการ
มัธยมต้น

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|RTS R-TECH INTER  

GMT+7, 2020-10-23 03:15 , Processed in 0.077772 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้